Privacybeleid

Privacybeleid

Catch Yourself neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacybeleid. Je gegevens zullen nóóit aan derden worden verkocht en/of verstrekt.

 

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

 

OVER CATCH YOURSELF

De website www.catchyourself.nl wordt beheerd door Floor Aldershof van Catch Yourself.

Mijn gegevens zijn:
Catch Yourself
Floor Aldershof
Celsiuslaan 48
3553 HM Utrecht
KvK nummer: 66940451

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

Wanneer jij je online of offline aanmeldt voor een product of het contactformulier invult, word je gevraagd om gegevens in te vullen. We verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • E-mailadres
 • Website
 • Telefoonnummer
 • Skypeadres
 • IP-adres
 • BTW nummer

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@catchyourself.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

MET WELK DOEL GEBRUIK IK DE PERSOONSGEGEVENS?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • het verzenden van informatie over de producten of het verzenden van de nieuwsbrief. 
 • het maken en sturen van facturen als je een product koopt.
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Wanneer je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een product en in de toekomst geen e-mail van wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen. Je e-mailadres wordt dan meteen uit het bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Catch Yourself neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Catch Yourself) tussen zit. 

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Catch Yourself bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Catch Yourself verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

COOKIES

Op deze website wordt geen gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technieken.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Catch Yourself en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@catchyourself.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . 

 

HOE WIJ ONZE PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Catch Yourself neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@catchyourself.nl

 

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.